Συνάντηση αποφοίτων του δημοτικού σχολείου Κρόκου Κοζάνης, σχολικού έτους 1960-61, το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου.