Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, στον τομέα της δια βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί τον 4ο κύκλο εκπαίδευσης στην πόλη της Κοζάνης στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 160 ωρών.
Εξασφαλίστε τη δυνατότητα της απευθείας συμμετοχής σας στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ και της εγγραφής σας στο μητρώο Εκπαιδευτών ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ.
Δηλώστε ΑΜΕΣΑ συμμετοχή!
 
Έναρξη: 4 Σεπτεμβρίου 2017
 

Πληροφορίες – Εγγραφές: https://goo.gl/8IomKi και στο τηλέφωνο 2461027001

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.