Τοποθετήθηκαν σήμερα Πέμπτη 31/8, στην πλατεία Ελευθερίας στην Κοζάνη,  οι υπόγειοι κάδοι συλλογής απορριμμάτων, που περιλαμβάνονται στο πιλοτικό πρόγραμμα του Δήμου Κοζάνης. Η υπογειοποίηση  αφορά σε τέσσερις κάδους γι’ ανακύκλωση και  σε δύο (κάδους) για οικιακά σύμμεικτα απορρίμματα. Η παρέμβαση αυτή θα αναβαθμίσει την αισθητική του περιβάλλοντα χώρου, συμβάλλοντας και πρακτικά στη βελτίωση διαχείρισης των απορριμάτων στο συγκεκριμένο σημείο.