Εργασίες κατασκευής πεζοδρομίων στην οδό Ελ. Βενιζέλου στην Κοζάνη.