Κατηγορία διπλώματος Γ. Προτεραιότητα  θα δοθεί σε άτομα με εμπειρία και προϋπηρεσία στον κλάδο του αυτοκινήτου. Email βιογραφικών [email protected]