Κοντά στα όρια της ελάχιστης στάθμης που καταγράφηκαν την τελευταία δεκαετία …ο ταμιευτήρας Πολυφύτου. Σύμφωνα  με πληροφορίες του Kozan.gr, η στάθμη του Ταμιευτήρα στις 31/08/2017 ήταν:

  • 279,58 mas,
  • η ελάχιστη στάθμη 10ετίας: 277,20 mas,
  • η ελάχιστη στάθμη λειτουργίας: 270,00 mas

Η στάθμη του Ταμιευτήρα Πολυφύτου την περίοδο του καλοκαιριού 2017 μειώνεται λόγω εξυπηρέτησης περιβαλλοντικών αναγκών και αναγκών κοινής ωφέλειας. 

Οι ποσότητες νερού που διατέθηκαν έχουν υπερβεί κατά μικρό ποσοστό τις εγκεκριμένες.