Δεύτερη κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΚΚΕ σχετικά με τις ελλείψεις σε προσωπικό και την ομαλή λειτουργία των Αρχοντικών – Μουσείων της Σιάτιστας.

 

Για την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Οι βουλευτές Σάκης Βαρδαλής και Γιάννης Δελής

Εφόσον δεν έλαβαν απάντηση στην υπ΄ αριθμ. 2252/31-7-2017 ΑΝΑΦΟΡΑ τους, καταθέτουν εκ νέου την επιστολή Συλλόγων της Σιάτιστας σχετικά με τις ελλείψεις σε προσωπικό και την ομαλή λειτουργία των Αρχοντικών- Μουσείων που βρίσκονται στην πόλη.

Αθήνα 5/9/2017

Οι καταθέτοντες βουλευτές