Και πάλι σκουπίδια στην οδό Μαραθώνος στην Σκ’ρκα στην Κοζάνη.