Καθίζηση οδοστρώματος Βασ. Κων/νου και Έλλης γωνία, στην Πτολεμαΐδα, σε 2 κοντινά σημεία. Αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για όλους τους πολίτες αφού δεν είναι εύκολα ορατές αλλά και κυρίως για τους πεζούς αφού βρίσκονται πάνω σε διάβαση πεζών. Ακόμα και στις φωτογραφίες δε διακρίνεται η μεγάλη διαφορά στο βάθος (7+ cm) σε σχέση με το υπόλοιπο οδόστρωμα.