Οδός Ελευθερίας, Πτολεμαΐδα. Aν δεν προγραμματίζεται να καταργηθεί το ένα ρεύμα μάλλον κάποιος πρέπει να κάνει κάτι με τα δένδρα.