Ασφυκτιούν οι 80 και πλέον μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου των Πύργων, που στεγάζονται στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα γι αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας, στην πρόσφατη συνεδρίαση του αποφάσισε να υποβάλει πρόταση στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας για την κατασκευή Νηπιαγωγείου. Σύμφωνα με την πρόταση, το 2/ θέσιο Νηπιαγωγείο Πύργων προβλέπεται να αναγερθεί εντός του προαύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1 εκατομμύριο Ε. Ο αριθμός των 30 και πλέον  μαθητών στο Νηπιαγωγείο, μεταξύ αυτών και παιδιά οικονομικών μεταναστών, αυξάνεται κάθε χρόνο, αφού, τα νέα ζευγάρια παραμένουν στον τόπο τους, λόγω της ενασχόλησης τους με τον πρωτογενή τομέα

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΣΥΝΤΑΞΗ: Μαίρη Κεσκιλίδου