Η φλόγα της αγάπης στη Λευκοπηγή Κοζάνης, με συμμετοχή παιδιών δημοτικού και γυμνασίου.