Οι λόγοι για τους οποίους δεν υλοποιήθηκε το πολύ σημαντικό πόρισμα του 1993 της Επιτροπής της Βουλής, σχετικά με το μείζον εθνικό ζήτημα της χώρας όπως χαρακτήρισε το δημογραφικό, ζήτησε να διερευνηθούν ο βουλευτής Κοζάνης Γιώργος Κασαπίδης.

Όπως επισήμανε στην προχθεσινή συνεδρίαση αντίστοιχης επιτροπής της Βουλής, αποτελούν αναγκαιότητα τόσο η διερεύνηση αυτών των αιτιών για την αποφυγή επανάληψης του ιδίου σφάλματος όσο και η ενδελεχής μελέτη συγκεκριμένων προτάσεων με σκοπό την αντιμετώπιση του μείζονος αυτού εθνικού προβλήματος.

Συναισθανόμενος την κρισιμότητα της κατάστασης για τη χώρα πρότεινε τη σύσταση Επιτροπής Δημογραφικού που θα γνωμοδοτεί επί οιοδήποτε σχεδίου νόμου επεξεργάζεται το κοινοβούλιο, ως προς τις επιπτώσεις που αυτό δύναται να έχει στα δημογραφικά χαρακτηριστικά της Πατρίδας.

Αφού υπογράμμισε την παράλληλη εξέλιξη και τη συσχέτιση του δημογραφικού με την αστυφιλία και την ερήμωση της υπαίθρου, αποκάλυψε τις αρνητικές συνέπειες αυτού του ανισσόροπου κοινωνικού οικοδομήματος τόσο στην παραγωγή της χώρας όσο και στην οικονομία και τον πολιτισμό.

Υποστήριξε σθεναρά ότι η αλλαγή του τρόπου σκέψης της ελληνικής κοινωνίας, η αποξένωση από τις παραδοσιακές αξίες του Ελληνισμού και η υιοθέτηση του δυτικού τρόπου σκέψης συνέβαλαν καθοριστικά στη μεγέθυνση του προβλήματος. Πρότεινε την υποστήριξη του προτύπου της ελληνικής οικογένειας ως την ενδεδειγμένη λύση που το ελληνικό κοινοβούλιο οφείλει να προωθήσει.

Σε αυτή τη λογική χαιρέτισε και επαίνεσε τη δράση του Μητροπολίτη Σιατίστης κ. Παύλου, ο οποίος στηρίζει ηθικά και υλικά την έλευση πολύτεκνων οικογενειών από τα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα από την Αθήνα που ζουν σε συνθήκες ανέχειας, στην επαρχία Βοΐου, με σκοπό τη δημογραφική αναζωογόνηση της περιοχής και τη διέξοδο των οικογενειών αυτών από τα αδιέξοδά τους στα αστικά κέντρα.