Γέφυρα του Ρυμνίου …χωρίς νερό. Οι φωτογραφίες και το βίντεο, του Δημήτρη Γκουλιάφα, απεικονίζουν τη σημερινή κατάσταση, αποδεικνύοντας πως η λίμνη Πολυφύτου βρίσκεται στα όρια της ελάχιστης στάθμης που καταγράφηκαν την τελευταία δεκαετία.