Ώρα 09:00 π.μ.. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη συμβολή των οδών Ξεν. Τριανταφυλλίδη και Παύλου Χαρίση, στην Κοζάνη, λόγω διακοπής της κυκλοφορίας των οχηµάτων στην οδό Παύλου Χαρίση και ώρες 09.00 έως 12.00 από το ύψος της οδού Τριανταφυλλίδη µέχρι την οδό Τιάλιου λόγω εργασιών για την κοπή και αποµάκρυνση δέντρου.