Ενόψει της εμποροπανήγυρης «ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ 2017» που θα διεξαχθεί στην πόλη της Κοζάνης από την Κυριακή 01/10/2017 έως και την Τρίτη 03/10/2017, ενημερώνουμε το κοινό ότι θα ληφθούν για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 111078 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2912/24-8-2017

Ειδικότερα:

Α) Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις δημοτικές οδούς της πόλης:

Την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους χώρους που θα λαμβάνει χώρα η Εμποροπανήγυρη σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

Την προσωρινή τοποθέτηση των απαραίτητων σημάτων στις διασταυρώσεις δρόμων όπως αυτά απεικονίζονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με τον ΚΟΚ για την διευθέτηση της κυκλοφορίας.

Την εκτροπή και οδήγηση των οχημάτων των επισκεπτών στους χώρους στάθμευσης,

Β) Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα της Ε.Ο.3 από την χλμ θέση 0+000 έως 0+670):

Για το ρεύμα από Πτολεμαΐδα για Κοζάνη της Ε.Ο. 3 πραγματοποιείται στένωση των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας σε ένα με πλάτος 5μ και το δεύτερο ρεύμα θα χρησιμοποιηθεί για ζώνη διέλευσης πεζών. Η κυκλοφορία στο ρεύμα της Ε.Ο.3 από Κοζάνη προς Πτολεμαΐδα δεν μεταβάλλεται.

Ανάμεσα στην ζώνη διέλευσης πεζών και του ρεύματος κυκλοφορίας δημιουργείται ελεύθερη ζώνη πλάτους 1,2μ. με την τοποθέτηση κώνων και στηθαίων ασφαλείας. Όπου αρχή χιλιομέτρησης Εθνικής Οδού 3 ΧΘ: 0+000, ο κυκλικός κόμβος στην αρχή της οδού Μοναστηρίου. Τα μέτρα αυτά θα ισχύουν μόνο για το χρονικό διάστημα της Εμποροπανήγυρης από 1-10-2017 έως και

3-10-2017.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑ