Παράταση προθεσμίας σεισμόπληκτων ΑΙΑΝΗΣ (του σεισμού του 2013) για υποβολή αιτήσεως έως και 31-12-2017. Παράταση και για άλλες περιοχές.

Ιδιαίτερα για την Αιανή αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς εντός του 2017 βελτιώθηκαν οι προϋποθέσεις χορήγησης των στεγαστικών δανείων/ενισχύσεων -και έτσι κάτοικοι που με το παλιό και ‘ασύμφορο’ καθεστώς δεν είχαν κάνει αιτήσεις και η σχετική προθεσμία έληξε στις 17-10-2014, πλέον έχουν το δικαίωμα και την προθεσμία έως και 31-12-2017 να υποβάλουν αίτηση και να υπαχθούν στο νέο συμφερότερο καθεστώς.

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html…

===============================================

Με σημερινή (20-9-2017) απόφαση του αν. υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017, η κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο Πρωτοχώρι Κοζάνης!

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 127.000 ευρώ.

Γιάννης Θεοφύλακτος