ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΊΝΑΣ/ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ BARTENDERS:
H γνωστή αλυσίδα εστιατορίων TGI Fridays στην Κύπρο ζητά να προσλάβει Βοηθούς Κουζίνας,
Σερβιτόρους και Bartenders σε όλη την Κύπρο.
Απαραίτητα Προσόντα
 Βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας
 Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρεί επιπρόσθετο προσόν
Παροχές
 Παροχή εκπαίδευσης και καθοδήγησης με βάση τα πρότυπα της αλυσίδας
 Άμεση εργοδότηση
 Ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών
 Μηνιαίος μισθός από €850 και παροχή επιδόματος ενοικίου για τους πρώτους 6 μήνες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ή τα στοιχεία
επικοινωνίας τους (ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
[email protected] Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο +35724816695.