Το Περιφερειακό Σωματείο Συνταξιούχων ΔΕΗ Α.Ε. Δυτικής Μακεδονιάς, στις 23 Σεπτεμβρίου του 2017 και 18:00 μ.μ. στο Κοβεντάρειο.

Παρουσία του γνωστού εργατολόγου κ. Μπούρλου Δημητρίου.

Θα ενημερώσει τους συναδέλφους μέλη του Σωματείου και όλους τους συνταξιούχους και ενδιαφερόμενους για κάθε θέμα που τους απασχολεί όπως:

Ερωτήματα

Επαναυπολογισμός των συντάξεων παλαιών (παραδείγματα)
Υπολογισμός νέων συντάξεων (παραδείγματα)
Επικουρικές Συντάξεις
Εφάπαξ
Συντάξεις χηρείας
Οικογενειακό επίδομα
Διαδοχική ασφάλιση
Κρατήσεις – Εισφορές
Πλαφόν
Συντάξεις λόγω εργατικού ατυχήματος
Σύνταξεις Τ.Ε.Β.Ε. σε συνάρτηση με συντάξεις Ι.Κ.Α. και Δ.Ε.Η.
Προσαυξήσεις λόγω Αυξημένων Εισφορών ΔΕΗ ΥΑΒΕ
Οι συνάδελφοι μπορούν να καταθέσουν τις ερωτήσεις τους στα γραφεία του Σωματείου.