ΚΟΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Φέτος στο εικαστικό εργαστήρι του Δήμου θα πραγματοποιηθούν μαθήματα κοσμήματος παραγωγής.

Ο σπουδαστής εξειδικεύεται στο χυτό παραγωγικό κόσμημα, αφού έχει εκπαιδευτεί  στην κατασκευή κέρινου μοντέλου (μικρογλυπτική). Τελειώνοντας τα μαθήματα μπορεί άμεσα να απασχοληθεί με την διαδικασία μαζικής παραγωγής κοσμημάτων.

ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Η τέχνη της χάραξης και της αποτύπωσης. Η τέχνη της πολλαπλότητας, η χαρακτική, αποτελεί την πρώτη μορφή μαζικής αναπαραγωγής της εικόνας ως μια ανάγκη διαμοίρασης της. Η εναρκτήρια τέχνη που σου δίνει την δυνατότητα να παράγεις σειρές όμοιων έργων, τα αντίτυπα, με κάθε ένα από αυτά να αποτελεί πρωτότυπο έργο. Μια από τις αρχαιότερες Τέχνες που προσαρμόζεται σε κάθε ηλικία, σε κάθε κατάσταση.

Πληροφορίες: 2461029843