Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 28 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6 μ.. μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :΄

  1. Έγκριση Απολογισμού – ισολογισμού και αποτελέσματα χρήσης οικ. Έτους 2016 του Δήμου Εορδαίας .

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 28 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017.

Εισηγητής : Πατσίκας Κων/νος Υπ. Γραφείο προσωπικού

  1. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης

  1. Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης

  1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής έργων.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης

  1. Έγκριση απόφασης ΔΕΤΗΠ

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

  1. Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές.

Εισηγητής : Ο πρόεδρος της Δημ επιτροπής Παιδείας Φ Ιορδανίδης

  1. Διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπαοικονόμου Παντελής