Συζητείται σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος».

Βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου, που θα έχει ως προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος και τη ρύθμιση της αυθαίρετης δόμησης στη χώρα. Τα χιλιάδες αυθαίρετα κτίσματα είναι μια ακόμη παθογένεια του παρελθόντος που η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει και το κάνει με το παρόν νομοσχέδιο.

Θα ήθελα να σταθώ, όμως, στο άρθρο 147 του νομοσχεδίου, που ρυθμίζει ένα μείζον κοινωνικό θέμα για την εκλογική μου περιφέρεια. Ρυθμίζει την αναγκαστική απαλλοτρίωση της Τ.Κ. Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου. Όπως γνωρίζουμε στις 10 Ιουνίου έγινε μια τεράστια κατολίσθηση στο Ορυχείο του Αμυνταίου προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές όχι μόνο στο Ορυχείο της ΔΕΗ αλλά και στην όμορη κοινότητα των Αναργύρων. Εμφανίστηκαν τεράστιες ρωγμές σε κατοικίες και υποδομές του χωριού.

Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση στάθηκε δίπλα στους πολίτες. Η πολιτική προστασία ανέλαβε τα καθημερινά πρακτικά ζητήματα της στέγασης και της διατροφής των πολιτών. Παρά τους προσεκτικούς χειρισμούς της κυβέρνησης οι κάτοικοι παραμένουν ανήσυχοι για το μέλλον τους.

Το ζήτημα της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και της μετεγκατάστασης του οικισμού είναι χρόνιο. Καμία από τις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν θέλησε να το λύσει. Μετέθεταν διαρκώς το πρόβλημα στους επόμενους παίζοντας παιχνίδια στις πλάτες των κατοίκων που αγωνιούσαν.

Η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε από την πρώτη στιγμή την πολιτική βούληση να λύσει το ζήτημα. Αυτό γίνεται σήμερα με το παρόν νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα ρυθμίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος κηρύσσεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση του οικισμού των Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου για λόγους διακινδύνευσης της ζωής, της υγείας και των ιδιοκτησιών των κατοίκων του οικισμού που προκλήθηκαν από τα κατολισθητικά φαινόμενα.

Η άμεση κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης γίνεται υπέρ και με δαπάνες του ελληνικού δημοσίου λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα. Αυτή η πολιτική κατεύθυνση δείχνει το έντονο ενδιαφέρον της κυβέρνησης να λύσει το πρόβλημα και κυρίως να διαφυλάξει την ασφάλεια των κατοίκων.

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου γίνεται το τελευταίο κοινοβουλευτικό βήμα για την επίλυση αυτού του χρόνιου προβλήματος. Από την επομένη της ψήφισης πρέπει να τρέξουν άμεσα όλες οι απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες σε απόλυτη συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τους Δήμους της περιοχής.

Οι ευθύνες για την κατολίσθηση του ορυχείου και την δημιουργία περισσότερων προβλημάτων στους Ανάργυρους είναι δεδομένες. Ήδη η ΔΕΗ στο πόρισμά της κάνει λόγο για ένα μη τυπικό φαινόμενο κατολίσθησης που οφείλεται κυρίως στην ενεργοποίηση του γειτονικού ρήγματος. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αναμονή έκδοσης και των πορισμάτων του Υπουργείου προκειμένου να έχουμε μια σφαιρική εικόνα.

Αυτό που προέχει όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι οι ευθύνες. Αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια των κατοίκων. Αυτό πρέπει να προασπίσουμε και γι’ αυτό εντάσσεται στο νομοσχέδιο η συγκεκριμένη ρύθμιση. Η ψήφιση του νομοσχεδίου εκκινεί όλες τις διαδικασίες για την αναγκαστική απαλλοτρίωση και εν συνεχεία την μετεγκατάσταση των Αναργύρων. Είναι ένα δίκαιο αίτημα των κατοίκων και παράλληλα υποχρέωση της Πολιτείας να το ρυθμίσει.

Ορθώς εντάσσεται η συγκεκριμένη ρύθμιση στο νομοσχέδιο του αρμόδιου Υπουργείου. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο νομοθέτημα που επιχειρεί να βάλει μια τάξη στο άναρχα δομημένο περιβάλλον και παράλληλα να διορθώσει παθογένειες δεκαετιών, όπως η επικείμενη απαλλοτρίωση που ανέφερα προηγουμένως.