Συνεχίζονται οι εργασίες διάνοιξης δρόμων στο νέο οικισμό της Ποντοκώμης στην ΖΕΠ. Το βίντεο και  φωτογραφίες του kozan.gr είναι σημερινής (27/9) λήψης: