Κεντρική πλατεία Πτολεμαΐδας βυθισμένη στο σκοτάδι.  Ή ο Δήμος συμμετέχει στην ώρα της γης από μόνος του ή έχει ξεχάσει ότι η ημέρα μίκρυνε.