Κύριε Περιφερειάρχη,

Με αφορμή την απόσπαση του συν. Δημητρίου Μαυροματίδη, Προέδρου του ΤΕΕ/ΤΔΜ και τη συζητούμενη τοποθέτησή του με απευθείας ανάθεση στη θέση Δ/ντή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Επισημαίνουμε προς πάσαν κατεύθυνση ότι:

Α) Η καθιέρωση ενιαίων και ομοιόμορφων αρχών που διέπουν την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων, όπως αυτές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης αποτελεί το θεμέλιο της ισχύουσας νομοθεσίας στη χώρα μας.

Ειδικότερα η, συνταγματικά κατοχυρωμένη, αρχή της ισότητας, αποτελεί κατευθυντήρια διάταξη που διαπερνά όλο το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους και επιβάλλει από μια την ίση μεταχείριση των συναδέλφων και από την άλλη απαγορεύει την αναγνώριση αδικαιολόγητων προνομίων και διακρίσεων.

Β) Κανείς δεν δικαιούται να ενεργεί κατά το δοκούν, ανεξάρτητα από το τι ορίζουν οι νόμοι. Ούτε να προβάλει το επιχειρήματα του τύπου όποιος διαφωνεί με τις αποφάσεις μας ας πάει στη δικαιοσύνη.

Γ) Είμαστε αντίθετοι στην κατά παρέκκλιση της νομιμότητας, διαφάνειας και δεοντολογίας ευνοϊκή μεταχείριση οποιουδήποτε διπλ. μηχανικού του δημοσίου και αντιτασσόμαστε σε κάθε τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης συναδέλφων, χωρίς προκήρυξη ή αντικειμενική επιλογή.

Δ) Πιστεύουμε ότι όταν δεν εφαρμόζεται αξιοκρατία στις επιλογές των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων και η επιλογή τους γίνεται με απευθείας ανάθεση ελέω «μπάρμπα στην κορώνη», τότε αυτοί οι προϊστάμενοι δεν διαθέτουν το υπόβαθρο και το ηθικό ανάστημα να ασκήσουν χρηστή διοίκηση.

Δ) Το κρίσιμο ερώτημα είναι πως μεταρρυθμίζεται το παρόν και το μέλλον της Δημόσιας Διοίκησης;

Και η ουσία είναι ότι οι ασκούντες εξουσία δεν κρίνονται από τις μεγαλοστομίες, αλλά από τις πράξεις τους.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το θέμα αυτό μπορεί να δρομολογήθηκε, αλλά δεν θα ολοκληρωθεί.

Αναμένουμε από τους εμπλεκόμενους μια απάντηση για να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Για το Δ.Σ.