Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε ο απολογισμός- ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Εορδαίας, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Εορδαίας, το βράδυ της Πέμπτης. Παρακολουθήστε την εισήγηση του δημάρχου Σάββα Ζαμανίδη, του ορκωτού Ελεγκτή- λογιστή, Γεώργιου Αστρινάκη, καθώς και δημοτικών συμβούλων.