Στα 3 εκατομμύρια 337 χιλιάδες Ευρώ ανέρχεται το πλεόνασμα του Δήμου Εορδαίας κατά το οικονομικό έτος 2016, παρουσιάζοντας αύξηση έναντι της προηγούμενης χρονιάς της τάξης των 2 εκατομμυρίων 200 χιλιάδων Ευρώ. Όπως ανέφερε χθες βράδυ, στην ειδική συνεδρίαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Εορδαίας, κατά την συζήτηση του θέματος « Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2016»,  ο ορκωτός λογιστής Γιώργος Αστρινάκης, το πλεόνασμα οφείλεται στη μείωση των εξόδων, στην αύξηση των επιχορηγήσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς επίσης και από την αξία των έργων, κατά 2, 5 εκατομμύρια περισσότερα από το 2015. Εξέφρασε ωστόσο επιφυλάξεις λόγω ελλείψεων κάποιων στοιχείων, ανείσπρακτων οφειλών, αλλά και απαντήσεων που δεν πήρε από τις τεχνικές υπηρεσίες. Το θέμα εγκρίθηκε με 15 θετικές , 1 αρνητική, και 7 λευκές, ψήφους

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΣΥΝΤΑΞΗ: Μαίρη Κεσκιλίδου