Το ΕΛΚΕΔΙΜ Κοζάνης διοργανώνει εκπαιδευτικό Σεμινάριο Μανιταρογνωσίας  στις 6.10.2017 με τον συγγραφέα & πρόεδρο των Μανιταρόφιλων Ελλάδας,

Γιώργο Κωνσταντινίδη

Θεματικές ενότητες

• Η αξία της βιοποικιλότητας και ο ρόλος των μυκήτων στο οικοσύστημα
• Η μανιταροφιλία στην Ελλάδα και ρόλος της στην κοινωνική ζωή, την          οικονομία, τον αγροτουρισμό, τη διατροφή, την υγεία και την τέχνη
• Κανόνες συλλογής, συντήρησης και αποθήκευσης των μανιταριών

Παρουσίαση των πιο σπουδαίων ειδών μανιταριών από άποψη

α) τοξικότητας
β) εδωδιμότητας
γ) θεραπευτικών ιδιοτήτων και
δ) αισθητικής αξίας

Διάρκεια Σεμιναρίου : 3 Ώρες

Πληροφορίες http://elkedimkozani.wixsite.com/elkedimkozani/manitaria & 2461027001

Βρισκόμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.