Εργασίες συντήρησης στην εξωτερική πλευρά της στέγης στην Αίθουσα Τέχνης του δήμου Κοζάνης. Οι φωτογραφίες είναι σημερινής λήψης.