Την ερχόμενη Τετάρτη 4/10 το δημοτικό συμβούλιο Κοζάνης καλείται να εγκρίνει το νέο λογότυπο, που προέκυψε μετά από σχετικό διαγωνισμό, ώστε να υποβληθεί  στο Συμβούλιο Τοπωνυμιών για τη σύμφωνη γνώμη του.

Σύμφωνα με παλαιότερη ανακοίνωση του δήμου Κοζάνης:

«Το νέο λογότυπο του Δήμου Κοζάνης συμβολίζει με τρόπο λιτό την προοπτική του διευρυμένου Δήμου Κοζάνης για το μέλλον. Με έμμεσες αναφορές και συμβολισμούς, εκπέμπει δυναμισμό, αντανακλά τοπικότητα και  διακρίνεται από σύγχρονη σχεδιαστική προσέγγιση.

Πιο αναλυτικά, το πρωτόγραμμα Κ εκφράζει το αρχίγραμμα του Δήμου Κοζάνης. Το γράμμα Μ, αποτελεί μία έμμεση αναφορά στην ιστορία του τόπου, «περιγράφοντας» το Καμπαναριό της Κοζάνης, τον «Μαμάτσιο». Ο φυσικός πλούτος συμβολίζεται με αναφορά στον  κρόκο Κοζάνης. Ο πολιτισμός του τόπου περιγράφεται μέσω του φανού, που στη φλόγα του εσωκλείεται η πολιτιστική δημιουργία και η λαογραφία στο σύνολό της. Η εστία του φανού αποτελεί συμβολικά μια ευρύτερη εστία πολιτισμού και ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης.

Τα 2 γράμματα Κ & Μ αποδίδονται μέσω ορθογωνίων τριγώνων σχεδιασμένων απόλυτα γεωμετρικά. Η αναστροφή του γράμματος «Κ» (Κοζάνη) δίνει το γράμμα Μ (Μαμάτσιος). Αυτά τα 2 τυπογραφικά στοιχεία παντρεύονται με τους στήμονες του κρόκου και τη φλόγα των φανών. 

Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιήθηκε είναι η Neutra face Text Greek, μια μεγάλη οικογένεια με πολλά βάρη, που δύναται να ικανοποιήσει όλες τις τυπογραφικές ανάγκες. Σχεδιασμένη από τον Christian Schwartz το 2002, θεωρείται η πιο γεωμετρική γραμματοσειρά που σχεδιάστηκε ποτέ. Ο σχεδιασμός της είναι βαθύτατα επηρεασμένος από τις αρχές και τις αρχιτεκτονικές φόρμες του Richard Neutra. Πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της γραμματοσειράς, ο μεγάλος οφθαλμός της, και άρα η ευαναγνωσιμότητά της. Οι απολήξεις αυτής, συνδέονται άρρηκτα με το λογότυπο, συμπληρώνοντας το γεωμετρικά φορμαλιστικό σύμβολο «ΚM».

Η σχεδιαστική απλότητά του, σε μονοχρωμία, δίνει μεγάλες δυνατότητες χρήσης, εξυπηρετεί στην εύστοχη τοποθέτησή του σε τυπογραφικά ή ψηφιακά μέσα, καθώς και σε ιδιαίτερες κατασκευές (όπως σφραγίδα), ανάλογα με τις απαιτήσεις του Δήμου.»