Τα αποτέλεσμα της προκήρυξης για τις 74 θέσεις εργασίας (4 ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ,70 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ) από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ THN ΣΟΧ/1/2017 ΤΗΣ ΕΦΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΕ)

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ THN ΣΟΧ/1/2017 ΤΗΣ ΕΦΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΔΕ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ 1/2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ/1/2017