«Ναι στην επέκταση του Μαμάτσειου, όμως, μακροπρόθεσμα, μετά από 15-20 χρόνια, η Κοζάνη πρέπει να αποκτήσει ένα σύγχρονο νοσοκομείο. Μια επέκταση θα καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον». Αυτά ανέφερε, σε γενικές γραμμές, σε συνεργάτη της στήλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Ρούσης Αλεξανδρής, εκφράζοντας ουσιαστικά την άποψη – προβληματισμό – συμπέρασμα πως οι ανάγκες του μέλλοντος θα μας οδηγήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Χύτρα