Πραγματοποιήθηκε σήμερα 3-10-2017 τεχνική συνάντηση στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε. (Διεύθυνσης Μελετών-Επίβλεψης και Κλιμακίου Επίβλεψης Έργων Πτολεμαΐδας V, Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης ΛΚΔΜ, Διεύθυνσης Λειτουργικής Υποστήριξης ΛΚΔΜ) , των μελετητών των έργων τηλεθέρμανσης (ΑΝΚΟ α.ε) και στελεχών της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (ΔΕΤΗΠ), στο ΚΕΕ της μονάδας «Πτολεμαΐδα V».

Στην συνάντηση εξετάστηκαν οι εναλλακτικές δυνατότητες όδευσης των αγωγών μεταφοράς τηλεθέρμανσης σε σχέση και με την παρούσα και μελλοντική οριοθέτηση των περιοχών εξόρυξης, η πιθανή χωροθέτηση των Αντλιοστασίων και των διασυνδέσεων της τηλεθέρμανσης με την Μονάδα ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V, το χρονοδιάγραμμα των έργων ΔΕΗ και τηλεθέρμανσης και θέματα συντονισμού και συνεργασίας, για την αμεσότητα των διαδικασιών.

Ακολούθησε ξενάγηση στο εργοτάξιο του έργου «Πτολεμαΐδα V» και ενημέρωση για τις εφαρμοζόμενες πρωτοποριακές κατασκευαστικές τεχνικές και τεχνολογίες, του μεγαλύτερου υπο κατασκευή έργου της χώρας μας, τοπικού αλλά και Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.