Εγκαίνια από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτριο Παπαδημητρίου, του Κ.Ε.Υ.Δ. (Κέντρου Ενημέρωσης Δανειοληπτών) στην Κοζάνη, το Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 16:30, στο κτίριο της παλιάς Νομαρχίας, όπου και θα στεγάζεται.