Το παρακάτω λογότυπο ήταν αυτό που ψηφίστηκε ομόφωνα (με την παρουσία του κ. Μαλούτα) στον πρώτο διαγωνισμό για το λογότυπο του Δήμου Κοζάνης. (Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, παρότι αρχικά εγκρίθηκε το σχέδιο ως κατάλληλο, εν τέλει κηρύχθηκε άγονος, διότι η επιτροπή διαπίστωσε ότι το σχέδιο δεν ήταν πρωτότυπο). Για κάποιον ακατανόητο λόγο, η συγκεκριμένη πρόταση πληρούσε τότε τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, που τώρα επικαλείται ο κ. Μαλούτας, ενώ η πρόταση που τελικά εγκρίθηκε στην επανάληψη του διαγωνισμού, δεν τις πληρεί…

Ας βγάλει ο κάθε ένας τα συμπεράσματα του!