Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 10η του μηνός Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1
Βράβευση των Σιατιστινών δρομέων Χ. Καλαμπούκα και Δ. Σελέτη. – Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λιου.
2
Επίσημη Υποδοχή και Ανακήρυξη της Αυτού Εξοχότητος του Προέδρου της Δημοκρατίας Κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου, ως ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ και απονομή σε Αυτόν του Χρυσού Κλειδιού της πόλης της Σιάτιστας, στις 4 Νοεμβρίου 2017. – Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λιου.
3
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης. – Εισηγητής ο κ. Μυλωνάς Σ. Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας.
4
Διοργάνωση εκδηλώσεων για την επέτειο της Απελευθέρωσης της Σιάτιστας. – Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λιου.
5
Λήψη απόφασης για την ένταξη του Δήμου Βοΐου στο Δίκτυο Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.
ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου.
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς
4. Εφημερίδες Κοζάνης

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Τζιλίνης