Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 2ης Υπουργικής Συνάντησης Ελλάδας, Αλβανίας, Βουλγαρίας και ΠΓΔΜ, στη Θεσσαλονίκη.

Οι υπουργοί Εσωτεριξών των τεσσάρων χωρών συμφώνησαν:

  1. Να γίνει στη Θεσσαλονίκη συνάντηση των αρχηγών της Αστυνομίας των τεσσάρων χωρών.
  2. Να γίνει συνάντηση των τεσσάρων αρχηγών της Πυροσβεστικής στην Πτολεμαΐδα, όπου λειτουργεί από εφέτος η Σχολή Πυροσβεστών και γίνεται συζήτηση για την εκπαίδευση σε αυτή πυροσβεστών από τις άλλες τρεις χώρες.
  3. Να υπάρχει ανταλλαγή επιχειρησιακών πληροφοριών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.