Ετήσιο χορός Α.Ε. Άνω Κώμης την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου.