Σκουπίδια διασκορπισμένα στη συμβολή των οδών Κομνηνών και Τραπεζούντος στην Πτολεμαΐδα. Οι φωτογραφίες, που μας έστειλε ο Γ. Κατσανίκος, είναι σημερινής (9/10) λήψης.