Διακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων στην οδό Φον Κοζάνη και οδό Καστοριάς την Τρίτη 10-10-2017 και ώρες 09.00 έως 13.00 από το ύψος της οδού Πτολεµαίων (Φον Κοζάνη) και οδό Μυστρά (Καστοριάς) λόγω εργασιών για κλάδεµα δέντρου. Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα γίνεται από παρόδιες οδούς.