Σημερινές φωτογραφίες και  βίντεο που δείχνει η μεγάλη πτώση της στάθμης Λίμνης Πολυφύτου στην περιοχή Υψηλής Γέφυρας Σερβίων.

www.Live-Avles.tv