Κινητοποίηση στηΣύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, πραγματοποίησαν σήμερα Τρίτη φοιτητές, ώστε να διαμαρτυρηθούν σχετικά με τη σίτιση τους.
Σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν οι φοιτητές από τους περίπου 1700-1800 σπουδαστές των 3 τμημάτων του Πανεπιστημίου εδώ στην Κοζάνη, μόλις οι 360 φοιτητές σιτίζονται δωρεάν από τους 601 που έκαναν αίτηση. Ο τελευταίος φοιτητής που πήρε την κάρτα είχε εισόδημα 9000€ το χρόνο. Τα κριτήρια με τα οποία βγαίνει η κατάταξη είναι πρώτα τα κοινωνικά κριτήρια (πολύτεκνοι, μονογονεϊκή οικογένεια, επίδομα ανεργείας γονιών κ.α.) και στη συνέχεια λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά κριτήρια (χρηματικό όριο τα 45.000€ εισόδημα το χρόνο).

Θανάσης Τέγος