Στα πλαίσια της ανανέωσης του εξοπλισμού του Μαμάτσειου Νοσοκομείου, το Κυτταρολογικό Εργαστήριο απέκτησε μηχάνημα Υγρής Φάσης για την πραγματοποίηση testpap με νέα μέθοδο.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι: η μεγαλύτερη ακρίβεια στη διάγνωση που αυξάνεται έως 25%, η μείωση της πιθανότητας επανάληψης του test και, συνακόλουθα, της ταλαιπωρίας των εξεταζόμενων.

Η νέα μέθοδος εφαρμόζεται κυρίως σε Τριτοβάθμια Νοσοκομεία της χώρας.