Την αναστολή της ισχύς και της εκτέλεσης των αποφάσεων της από 2/4/2017 Γενικής Συνέλευσης του 35ου συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, την αναστολή της από 9/4/2017  απόφαση της Γ.Σ. περί αρχαιρεσιών και των αποτελεσμάτων αυτών, καθώς και της από 19/5/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί συγκρότησης σε σώμα, αλλά και  κάθε άλλης πράξη η απόφασης που απορρέει από τις προαναφερθείσες αποφάσεις ή στηρίζεται σε αυτές, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 2-5-2017 ασκηθείσας κύριας αγωγής των προσφευγόντων (ΔΑΚΕ Εργατικού Κέντρου Κοζάνης) στην δικαιοσύνη, αποφάσισε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του Kozan.gr, η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να ανατρέψει, επί της ουσίας, τη σημερινή διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, στην οποία αναμένεται να κοινοποιηθεί εξώδικο με τη συγκεκριμένη απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, προκειμένου να συνεδριάσει και να τη λάβει υπόψιν της και στη συνέχεια, να προχωρήσει στην ανάδειξη νέας – προσωρινής – διοίκησης.

kozan.gr