Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που αποκαλύπτει τη συγκεκριμένη εξέλιξη, στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα προσφύγει ο Δήμος Κοζάνης, καταθέτοντας  αίτηση ακυρώσεως της Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως – του περασμένου Μαΐου – των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών και Μεταφορών σχετικά µε την χωροθέτηση νέων σταθµών διοδίων στην Εγνατία οδό και τους κάθετους άξονες αυτής. Το σκεπτικό της προσφυγής θα στηρίζεται, κυρίαρχα, σε ζητήματα ανταποδοτικότητας και συγκεκριμένα στο γεγονός ότι η εν λόγω απόφαση χωροθέτησης καθορίζει το ύψος των διοδίων τελών χωρίς να έχει ειδική αιτιολογία, από την οποία θα προέκυπτε η αντιστοιχία τους µε τα κόστη κατασκευής και συντήρησης της Εγνατίας οδού και, ως εκ τούτου, η ανταποδότικότητά τους. Συνεπώς, σύμφωνα με διάταξη του Συντάγματος, δεν είναι δυνατή η επιβολή τέλους ή επιβάρυνσης µε κανονιστική διοικητική πράξη, όταν δεν µπορεί να αιτιολογηθεί ειδικώς ότι το τέλος αυτό δεν ενισχύει τα γενικά ταµειακά διαθέσιµα του ∆ηµοσίου, αλλά εισπράττεται εν όψει συγκεκριµένης υπηρεσίας.

Kozan.gr