Συγχαίρει τους αθλητές μας Ανδρεόπουλο Θεόδωρο και Καλαϊτζόπουλο Παρασκευά για την μεγάλη τους επιτυχία να βρίσκονται στην λίστα της ομοσπονδίας για τις προεθνικές ομάδες 2017-2018 σύμφωνα με τις περσινές επιδόσεις τους.