Νέο δρομολόγιο του ΚΤΕΛ Κοζάνης από Κοζάνη για Άρτα κι αντίστροφα.