Η Γενική Συνέλευση του σωματείου μας της 08/10/2017 εξέλεξε την Εφορευτική Επιτροπή που θα διεξαγάγει τις εκλογές του στις 21 και 22/10/2017 για τη ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπροσώπων σε Εργατικό Κέντρο και Ομοσπονδία.

Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε τα μέλη του σωματείου που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους, να καταθέσουν αίτηση με την υποψηφιότητά τους στην Εφορευτική Επιτροπή, μέχρι και την Παρασκευή 20/10/2017 και ώρα 18:00 μ.μ..

Οι αιτήσεις των υποψηφιοτήτων μπορούν να κατατεθούν στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας αυτοπροσώπως (Β. Σοφίας 34, 1ος όροφος) από τις 10:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες ή να αποσταλούν στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του σωματείου στο sundikato@yahoo.gr .

<

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η Εφορευτική Επιτροπή