Αντιμέτωπη με μια καινούργια δοκιμασία πρόκειται να βρεθεί μέσα στους επόμενους μήνες η ΔΕΗ, αυτήν της αξιολόγησης του διοικητικού της συμβουλίου από την Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών, τη νέα θυγατρική του υπερ-Ταμείου.

Η σύσταση της ΕΔΗΣ, στην οποία και μεταβιβάζονται συνολικά δεκαεπτά κρατικές επιχειρήσεις, ανάμεσα στις οποίες και το 34% της ΔΕΗ, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί προς τα τέλη του χρόνου, και αμέσως μετά πρόκειται να πέσει στα βαθιά. Η πρώτη της δουλειά θα είναι να προχωρήσει σε αξιολόγηση των διοικητικών συμβουλίων όλων των ΔΕΚΟ που ελέγχει, και όπου εκείνη το κρίνει απαραίτητο, να επιλέγει καινούργιες διοικήσεις.

Το προβλέπει άλλωστε ο ιδρυτικός νόμος του υπερ- Ταμείου σύμφωνα με τον οποίο «όλα τα μέλη του Δ.Σ. των ως άνω εταιρειών επιλέγονται από Επιτροπή Επιλογής επί τη βάσει επαγγελματικών κριτηρίων, κατάλληλων για την εκπλήρωση των σκοπών καθεμιάς εξ αυτών». Σύμφωνα μάλιστα με το νόμο, που έχει συνδιαμορφωθεί με τους δανειστές, οι οποίοι και θα ελέγχουν στενά την εφαρμογή του, ένα μόνο μέλος του Δ.Σ. των ΔΕΚΟ θα μπορεί να προταθεί προς εκλογή από τον υπουργό Οικονομικών.

Αν και είναι παρακινδυνευμένο να προδικάσει κανείς έναν εκτεταμένο ανασχηματισμό στις διοικήσεις των ΔΕΚΟ, το σίγουρο είναι ότι οι διοικήσεις τους θα αξιολογηθούν εκ του μηδενός, αυστηρότερα ενδεχομένως απ’ ότι αν αυτό συνέβαινε από τους εποπτεύοντες υπουργούς. Οπου υπάρχουν ικανές διοικήσεις, αυτές θα παραμείνουν, όπου κριθεί απαραίτητο να αλλάξουν, ασφαλώς και θα αλλάξουν.

Ο κανόνας ισχύει προφανώς και για την ΔΕΗ, την οποία σημειωτέον η μάνατζερ του υπερ-Ταμείου (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας – ΕΕΣΥΠ), Ουρανία Αικατερινάρη, γνωρίζει πολύ καλά από τη θητεία της ως αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος στην εταιρεία, την περίοδο 2010 -2015.

Σε κάθε περίπτωση, το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ, (όπως άλλωστε και κάθε άλλης ΔΕΚΟ), θα κριθεί αφενός με βάση τις μέχρι τώρα επιδόσεις του, αφετέρου με βάση τις προκλήσεις που έχει μπροστά του, και οι οποίες στη προκειμένη περίπτωση είναι τεράστιες.

Εχει πάντως ενδιαφέρον ότι η διαδικασία αξιολόγησης της διοίκησης της επιχείρησης θα συμπέσει χρονικά με την υλοποίηση του σχεδίου πώληση του 40% του λιγνιτικού της δυναμικού. Ενας παράγοντας που ασφαλώς και θα συνυπολογιστεί σε περίπτωση που αποφασιστούν οι όποιες αλλαγές.

Την έκταση των απαιτούμενων αλλαγών, τόσο στη ΔΕΗ, όσο και σε κάθε άλλη ΔΕΚΟ, θα κρίνει το νέο Δ.Σ. της Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ) που αναμένεται να ανακοινωθεί και να πιάσει δουλειά μέσα στο Νοέμβριο.

Τα πρόσωπα που θα τοποθετηθούν στην ΕΔΗΣ, θα κληθούν να δώσουν το δικό τους στίγμα μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης των Δ.Σ. των ΔΕΚΟ. Σε κάποιες, οι αλλαγές θα αφορούν μόνο μέλη διοικητικών συμβουλίων, σε άλλες και τους μάνατζερ, των οποίων τη θέση θα πάρουν πρόσωπα ικανά και πρόθυμα να κάνουν τη δουλειά, διαμορφώντας ένα νέο «χάρτη» στις ΔΕΚΟ, και προφανώς νέες ισορροπίες.

Ενα από τα πρώτα πράγματα που θα ζητήσει από τη ΔΕΗ, όπως και κάθε ΔΕΚΟ, το Δ.Σ. της ΕΔΗΣ, θα είναι το στρατηγικό της σχέδιο. Εδώ και καιρό η ΔΕΗ έχει προαναγγείλει ότι θα καταρτίσει νέο επιχειρησιακό σχέδιο, που θα εμπεριέχει τόσο την περίφημη «λίστα» με τις μονάδες που θα διατεθούν προς πώληση, όσο και μέτρα που να εξασφαλίζουν την επόμενη ημέρα της εταιρείας.

Το ακόμη πιο δύσκολο κομμάτι, που έπεται χρονικά των κρίσεων στις ηγεσίες των ΔΕΚΟ, αφορά τα νέα οργανογράμματα, και όπου χρειάζεται, τη καλύτερη διαχείριση, και τη περιστολή δαπανών, δηλαδή πρακτικές που στη ΔΕΗ εφαρμόζονται, δίχως να αποκλείεται να της ζητηθεί να ενταθούν.

Στο υπερ-Ταμείο γνωρίζουν καλά τα προβλήματα της ΔΕΗ. Εκτός της αποεπένδυσης στους λιγνίτες, παρακολουθούν τόσο την πορεία εισπραξιμότητας των ύψους 2,5 δισ ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών, όσο και τις επιπτώσεις από τις κυβερνητικές επιλογές για την μείωση του μεριδίου της μέσω των δημοπρασιών ΝΟΜΕ.

Η δύσκολη κατάσταση της εταιρείας δεν αποτυπώνεται τόσο στα αποτελέσματα εξαμήνου (καθαρά κέρδη 14,4 εκατ ευρω αλλά εξαιτίας της πώλησης του ΑΔΜΗΕ), όσο στην ενδιάμεση έκθεση των οικονομικών της καταστάσεων. Σύμφωνα με την έκθεση, οι τρεις από τις τέσσερις συνολικά δραστηριότητες της εταιρείας στο διασυνδεδεμένο σύστημα είναι ζημιογόνες. Ο κλάδος προμήθειας, παρουσίασε ζημιές ύψους 150,64 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 227,5 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2016. Ο κλάδος των ορυχείων έκλεισε με ζημίες ύψους 4.203 εκατ. ευρώ, και εκείνος της παραγωγής με ζημίες 103.049 εκατ. ευρώ.

Ανθρωποι με γνώση των διεργασιών αναγνωρίζουν ότι η ΔΕΗ συνιστά μια ξεχωριστή περίπτωση ανάμεσα στις 17 κρατικές επιχειρήσεις που έχουν περάσει στο Ταμείο, γεγονός που σημαίνει ότι χρήζει ειδικής διαχείρισης και αντιμετώπισης. Ενα από τα μεγάλα ερωτήματα αφορά τον συντονισμού της ΕΔΗΣ με τα υπουργεία. Ο προβληματισμός δεν είναι αβάσιμος. Στη περίπτωση, για παράδειγμα της ΔΕΗ, μένει να φανεί πως η ΕΔΗΣ θα συντονίζεται με το αρμόδιο υπουργείο ΠΕΝ, τι λόγο θα έχει αυτό σε κρίσιμες αποφάσεις γύρω από τη ΔΕΗ, και τι θα συμβαίνει όταν ενσκύπτουν διαφωνίες. Αν δυσκολευόταν το ΤΑΙΠΕΔ να πάρει μια απόφαση λόγω των διαφωνιών από τους αρμόδιους υπουργούς αλλά και της πληθώρας των διοικητικών αγκυλώσεων του Δημοσίου, πολλοί εκτιμούν ότι τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα για την ΕΔΗΣ, όπου τα κέντρα λήψης αποφάσεων έχουν πολλαπλασιαστεί.

 energypress.gr