Καστανογιορτή Δαμασκηνιάς Βοΐου, την Κυριακή 29 Οκτωβρίου.